.: Seyhan Belediyesi :.

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Evde Sağlık ve Bakım

“Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri”, koruyucu önleyici tedavi edici iyileştirici motive edici bir sağlık hizmeti modelidir. Seyhan ilçesi sınırlarında yaşayan, hizmet almak için müracaat etmiş veya ihbar edilmiş olan, sosyo-ekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde bulunan, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi kişilere; belirli periyotlarda evde sağlık bakımı hizmeti, psikolojik destek hizmeti, fizik tedavi hizmeti, diyetisyenlik hizmeti, kişisel bakım hizmeti ve kuaförlük hizmeti verilmektedir.

AMAÇ

İlçemizde 796.286 nüfusu olup bunun 395.833 erkek 400.543 kadından oluşmaktadır yüzde %49.71 erkek %50.29 kadın ikamet edip %11.84 yaşlı %40.60 genç orta yaş %47.56 oluşturmaktadır. Yoksulluk içinde bulunan, yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, yakınlarının bakmadığı, huzur evlerinde kalmak istemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kendi evlerinde, sosyal çevrelerinden ayrılmadan evde bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sosyalleşmesi adı altında SEYHAN BELEDİYESİ EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİ gerçekleştirmektedir.

HEDEF

İhtiyaç sahiplerinin;

 • Sağlıklarının korunma ve geliştirilmesi,
 • Süregelen hastalıkların kontrol altına alınması,
 • Önlenebilir hastalıkların önlenmesi,
 • Sağlıklı yaşam süreci başlanması,
 • Yaşam kalitesini yükseltilmesi,
 • Bağımsızlığın en üst düzeye çıkarılması,
 • Engel ve hasta durumlarının unutturulması ve farkındalık yaratılması,
 • Etkinlikler düzenleyip yaşama dair umut verici girişimlerde bulunmak,
 • Motivasyonu artırıcı psikolojik destek vermek,
 • Hasta ile aramızda kamu-vatandaş ilişkisinden çok AİLE ilişkisi kurup sosyal belediyeciliği hissettirmek.

HEDEF GRUBUMUZ VE YARARLANMA KOŞULLARI

65 üstü yaşlılar ve aynı zamanda yaş kriteri, yapılacak olan hizmet grubuna göre çeşitlilik göstermektedir.

Yaş sınırı gözetilmeksizin;

 • Engelliler ve yatalak durumda olanlar
 • Tedaviye yönlendirme ihtiyacı bulunan mağdur hastalar
 • Yalnız yaşayıp, kendi bakımını sağlayamayanlar
 • Evde sağlık ve bakım hizmetine ihtiyaç duyan hastalar
 • Sosyal güvencesi bulunmayan hastalar
 • Sağlık hizmetine ulaşamayanlar
 • Aynı hanede kendilerine bakacak, ev işlerinde yardımcı olacak kişilerin olmaması
 • Sosyal Hizmetlerden ''Evde Bakım Aylığı'' ve ya Ekonomik Yardım almamak
 • SGK' dan ve benzeri kurumlardan (bankalardan) her ne ad altında olursa olsun emekli aylığı, yetim aylığı, dul aylığı… Vb. aylıklardan alıyor olmamak
 • Tüm bu kriterlerden bir veya birkaçına sahip olupta gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet verme sağlık çalışanlarımızın inisiyatifine bırakılmıştır.

EKİBİMİZ

Çalişan personellerimiz Kurum Hekimi, Acil Tıp Teknikeri, Hemşire, Fizik Tedavi Teknikeri, Diyetisyen, Psikolog, Bayan ve Erkek Kuaförü görev almaktadır.

EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİMİZ

 • Pansuman ve bası yarası bakımı (yatak yarası ve ameliyat sonrası),
 • Dikiş alımı (ameliyat sonrası),
 • Vital takibi,
 • Ateş ve tansiyon ölçümü,
 • Oksijen ve nabız ölçümü,
 • Şeker ölçümü,
 • Enjeksiyon uygulaması (IM, SC),
 • Kişisel bakım hizmeti,
 • Terapi hizmetleri,
 • Fizik tedavi hizmeti,
 • Psikolojik danışmanlık hizmeti,
 • Diyetisyenlik hizmeti,
 • Ağız hijyeni motivasyon eğitimi,
 • Hasta bakım eğitimi,
 • Kuaförlük hizmeti,

Pansuman ve Bası Yarası Bakımı

Hastanın genel durum tespiti yapıldığında ilgili çalışma arkadaşlarının tespiti sonucu bakım gerçekleştirmesine karar verdikten sonra yapılır.

 • Bu karar hastanın bakımının kendilerinden sonrada aynı ölçüde yapılıp yapılmadığına
 • Hastanın tedaviye cevap verip vermeyeceğine,
 • Hasta yakınlarının ilgi ve alakasına göre değişmektedir.
 • Bu hizmette yaş sınırı olmaksızın tüm ihtiyaç sahibi( yukarda belirtmiş olduğumuz kriterlere) sahip vatandaşlarımız başvurabilmektedir.
 • Hasta yakına gerekli eğitim verilip sürecin tamamlanması.

Dikiş Alımı (Ameliyat Sonrası)

Hastanın genel durum tespiti yapıldığında ilgili çalışma arkadaşlarının tespiti sonucu bakım gerçekleştirmesine karar verdikten sonra yapılır.

 • Bu hizmette yaş sınırı olmaksızın tüm ihtiyaç sahibi( yukarda belirtmiş olduğumuz kriterlere) sahip vatandaşlarımız başvurabilmektedir.

Enjeksiyon Uygulaması (Im, Sc)

 • Hasta genel durum tespiti yapılmadan önce kullanılacak ilaç sorulup süreklilik arz etmeksizin yapılır.
 • Konu olan uygulama kapsamında hekim tarafından uygun görülmüş ve reçete edilmiş ağrı kesici, kas gevşetici, vitamin ve kan sulandırıcı v.b ilaç grupları yer almaktadır.
 • Antibiyotik grubu veya farklı bir grup ilaç türevleri yapılmamaktadır.
 • Yukarda belirtilen şartlar aynen geçerlidir.
 • Her hastaya haftada bir gün gidilir.

Kişisel Bakım Hizmeti

 • Aynı hanede kendilerine bakacak, ev işlerinde yardımcı olacak kişilerin olmaması.
 • Sosyal Hizmetlerden ''Evde Bakım Aylığı'' ve ya Ekonomik Yardım almamak.
 • SGK' dan ve benzeri kurumlardan (bankalardan) her ne ad altında olursa olsun emekli aylığı, yetim aylığı, dul aylığı… Vb. aylıklardan alıyor olmamak.
 • Her hastaya hastaların yoğunluğuna göre ayda 2 kere bu süreç hasta sayısı arttığında ayda 1 kere olarak değişmektedir.
 • Bu hizmet özel lif ve bonelerle ekstra durulama gerektirmeden yapılmaktadır.

Fizik Tedavi Hizmeti

 • Fizik tedavi uzmanından alınan fizik tedavi görebilir raporu olan
 • Fizik tedavisi biten 0-10 yaş ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza
 • Uygulanacak olan terapi hizmeti, vatandaş ve yakınlarının gösterdiği ilgi ve alakayla doğrudan ilgilidir (hizmetin verimliliği açısından)
 • Yıl içerisinde her haneye bir hizmet kısıtlanması bulunmaktadır
 • Her kişi ye hafta da bir ayda 4 kez şekilde tekrarlanır. İstisnayi durumlarda 2 ay şeklinde sınırlanabilir.
 • İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesi sonucu verilecektir. Yukardaki belirtmiş olduğumuz kriterler aynen geçerlidir.

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

 • Tespit sırasında ilk hane ziyaretlerinde ve sonraki ev ziyaretlerinde süreklilik arz ederek gider.
 • Psikolojik danışmanlık hizmeti ile engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin toplumsal hayata katılımını arttırmayı, onlara bireysel, çevresel sorunlarla başa çıkma becerilerini kazandırmayı amaçlar.
 • Yukarda belirtilen kriterler aynen geçerlidir.

Diyet ve Beslenme Hizmetleri

 • Ev ziyaretinde bulunan sağlık çalışanlarının gerekli gördüğü durumlarda ilgili kişiyle iletişime girmesi sonucu istinasız yerine getirilir.

Hasta bakım eğitimi

 • Bu hizmette tüm Seyhan ilçesi yaş kriteri gözetilmeksizin hedef alınmış bulunmaktadır. Mümkün mertebe her haneye dokunma fırsatı sunar.

Kuaförlük hizmeti

 • Bu hizmetimizde 65 yaş ve üstü baz alınmıştır
 • Hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaç durumlarında verilir
 • Yukarda belirtilmiş olan kriterler aynen geçerlidir.

Galeri