.: Seyhan Belediyesi :.

Meclis Gündemi

06 MAYIS 2024 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2024 AYINA AİT GÜNDEMİ

  1. Belediyemiz 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi talebi.
  2. Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ile ilgili yetki verilmesi talebi.
  3. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğine meclis üyeleri arasından 4 Asil 2 yedek üye seçimi.
  4. Tarihi Kentler Birliğine meclis üyeleri arasından 1 asil 1 yedek üye seçimi
  5. Adana İli, Seyhan İlçesi, Mıdık Mahallesi, 2272 adaya yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekilfi İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
  6. İlimiz Seyhan İlçesi, Kurtuluş, Cemalpaşa, Çınarlı, Reşatbey, Döşeme Mahallelerinde yaklaşık 54 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi İmar, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Halkla İlişkiler, Ulaşım, Emlak, Tarife, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
  7. Adana İli, Seyhan İlçesi, Onur, Şakirpaşa, Uçak ve Ova Mahalleleri 203 Hektar Alanda Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Plan Notu Değişikliği Teklifi İmar, Çevre Ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Halkla İlişkiler, Ulaşım, Emlak, Tarife, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
  8. Adana İli, Seyhan İlçesi, Onur, Şakirpaşa, Uçak ve Ova Mahalleleri 203 Hektar Alanda Revizyon Uygulama İmar Planı 2. Kısmına Ait Plan Notu Değişikliği Teklifi İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
  9. Karasoku Mahallesi 191 ada 1, 5, 23, 24, 30, 35 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi
  10. Belediyemiz adına 2024 Yılı içerisinde yapılacak her türlü proje belgelerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Oya TEKİN’e Temsil ve İlzama Yetki verilmesi talebi.