Meclis Gündemi

04 EYLÜL  2023 PAZARTESİ  GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL  2023 AYINA AİT GÜNDEMİ

1.    Alidede Mahallesi 73 Ada 46 Nolu 90,00m² yüzölçümlü taşınmaz ve muhdeviyatlarının parsel üzerinde bulunan yapıda ikamet etmesi şartıyla Seyhan İlçe Belediyesi adına bağışının kabul edilmesi ve protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
2.    2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları sınavında en az 4 yıllık bölüm kazanan öğrencilere Eğitim Destek Yardımı yapılması talebi.
3.    Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğümüze ait “ Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin güncellenmesi talebi.  
4.    Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 2248 Ada 3 Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Çevre Ve Tarım, Kanunlar, Plan Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür Ve Sanat, Halkla İlişkiler, Ulaşım, Emlak, Tarife, Gençlik Spor Müşterek Komisyon Raporu. 
5.    Adana İli, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi 2196 ada 2 parsele yönelik onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi. 
6.    İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Kız öğrenci evi ücret tarifesi güncellenmesi talebi.
7.    İşletme ve İştiraklar Müdürlüğünün Dikim evi ücret tarifesi güncellenmesi talebi.
8.    İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Halk Masa Birimi “ Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin görüşülmesi talebi.  
9.    İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı İletişim Merkezi Birimi “ Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin görüşülmesi talebi.  
10.    Kadın ve Aile Müdürlüğüne ait  “ Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin güncellenmesi talebi. 
11.    Adana İli, Seyhan İlçesi, Uçakalanı  Mahallesi 12330 ada 7 parselde, trafo alanı oluşturulmasına yönelik onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi. 
12.    Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa ve Yenimahalle sınırlarında 80 Hektar alanın Öğretmenler Bulvarı Batısında kalan 50 hektarlık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına ait 1 adet itiraz dilekçesi.  
13.    İlimiz Seyhan İlçesi, Zeytinli, Büyükdikili, Sarıhamzalı, Yolgeçen, Arslandamı ve Uçakalanı Mahalleleri 1504 Ha Alanın Sarıhamzalı Mahallesinde Yaklaşık 60 Hektar Alanında (2. Etap) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Birlikte Onaylanmasına Yönelik Yetki Devri talebi. 
14.    İlimiz Seyhan İlçesi Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Mithatpaşa Namıkkemal Mahallelerinde 275 Ha Alanın 2. Etabına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Ait 5 Adet İtiraz Dilekçeleri.