.: Seyhan Belediyesi :.

Meclis Gündemi

05 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN 
ŞUBAT 2024 AYINA AİT GÜNDEMİ


1.    İlimiz Seyhan İlçesi, Mıdık Mahallesi 842 Ada 59 Parselde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Halkla İlişkiler, Ulaşım, Emlak, Tarife, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu 
2.    İlimiz Seyhan İlçesi, Hürriyet Mahallesi 865 Ada 491 Parselde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu .
3.    İlimiz Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi, TK-99981 Nolu trafo alanına yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Halkla İlişkiler, Ulaşım, Emlak, Tarife, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
4.    İlimiz Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi Tk-90276 Nolu Trafo Alanına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Turizm, AB Dış İlişkiler, ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
5.    İlimiz Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, Tk-106450 Nolu Trafo Alanına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre Ve Tarım, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür Ve Sanat, Halkla İlişkiler, Ulaşım, Emlak, Tarife, Gençlik Ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
6.    Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü(İkibinevler) Mahallesi, 7550 ada, 1 nolu 4.300,00m² yüzölçümlü parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin “d” bendi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü adına, ''Eğitim ve Öğretim'' hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi, tahsis süresinin belirtilmesi ve tahsis işlemi için yapılacak protokol de Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili İmar, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Halkla İlişkiler, Ulaşım, Emlak, Tarife, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu. 
7.    Adana İli, Seyhan İlçesi, Ahmet Remzi Yüreğir, Sakarya, Döşeme Mahalleleri yaklaşık 110 ha alanın 1.kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu teklifine ait 2 adet İtiraz Dilekçesi.