.: Seyhan Belediyesi :.

Duyurular

İlimiz, Seyhan İlçesi, Küçükdikili(Kavaklı) Mahallesi, 2220 ada, 41 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2022 tarih, 226 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

20.12.2022
Duyurunun Detayı

İlimiz, Seyhan İlçesi, Mekan, Kavaklı, Söğütlü, Koza, Küçükdikili ve Yeşiloba Mahallelerinde(kısmen) 337 ha alana yönelik plan onay aşamasında nazım imar planı iptali

05.12.2022
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Gökçeler Zeytinli Yolgeçen Mahallelerinde yaklaşık 150 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu

01.12.2022
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Onur, Şakirpaşa, Ova, Uçak Mahallelerinde 203 hektrar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu

24.11.2022
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Mithatpaşa, Denizli, Namık Kemal, Gazipaşa Mahalleleri yaklaşık 212 hektar alanın 2. kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif

24.11.2022
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa, Barış, İsmetpaşa, Yeşilevler, Demetevler, Bahçelievler, Narlıca Mahalleleri yaklaşık 437 hektar alanın 2. kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif

24.11.2022
Duyurunun Detayı

İlimiz, Seyhan İlçesi, Zeytinli Mahallesi, 12081 ada, 81 ve 82 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklif

24.11.2022
Duyurunun Detayı

İlimiz, Seyhan İlçesi, Alidede Mahallesi, 80 ada, 77 parselde Yağ Cami TR Nolu trafo alanına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı değişikliği.

23.11.2022
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi, Kurtuluş, Cemalpaşa, Çınarlı, Reşatbey, Döşeme Mahallelerinde Yaklaşık 300 Ha Alanda hazırlanan onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Seyhan ilçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2022 tarih 56 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2022 tarih 187 sayılı tadilen kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

10.11.2022
Duyurunun Detayı

Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan personelden 21.08.2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı Unvan Değişikliği sınavına katılıp, sözlü sınava girmeye hak kazananlar listesi yayımlanmıştır. Ayrıca sözlü sınav tarihleri ise belediyemiz resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

04.11.2022
Duyurunun Detayı

Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan personelden 21.08.2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı Görevde Yükselme sınavına katılıp, sözlü sınava girmeye hak kazananlar listesi yayımlanmıştır. Ayrıca sözlü sınav tarihleri ise belediyemiz resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

04.11.2022
Duyurunun Detayı

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (Kapalı Teklif) maddesi uyarınca satış ihalesi yapılacaktır.

04.11.2022
Duyurunun Detayı

167 Ada 27 Parsel Parselasyon Planı

02.11.2022
Duyurunun Detayı

1-Pınar Mahallesi 6 nolu Dinlenme Parkı içerisinde bulunan 9,5m² büfenin, kullanım hakkının 3 (Üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. 2-Mestanzade Mahallesi Çocuk ve Dinlenme Parkı içerisinde bulunan 12,00m² büfenin, kullanım hakkının 3 (Üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. 3-Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi ile Gazipaşa Bulvarı kesişiminde park alanı içerisinde bulunan 12,00 m² büfenin kullanım hakkının 3 (Üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır.

01.11.2022
Duyurunun Detayı

Seyhan İlçesi, İkibinevler, Gürselpaşa, Pınar, Tellidere Mahallelerinde yaklaşık 446 hektarlık alanın 2. Kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2022 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

27.10.2022

Seyhan İlçesi, Mekan, Kavaklı, Söğütlü, Koza, Küçükdikili ve Yeşiloba Mahalleri'nde(Kısmen) 337 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2022 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

27.10.2022

Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi 16078 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2022 tarih ve 198 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

25.10.2022

Adana İli, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesi 1381 ada 1-2-3-4-14-15-16-17-19 ve 58 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2022 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

25.10.2022

Banka Promosyon İhalesi Sonuç İlanı

11.10.2022
Duyurunun Detayı

Belediyemize ait olan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihale çıkartılan çeşitli konumlarda bulunan 6 adet büfe ve bağımsız bölüm kiralanması ilanı.

27.09.2022
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Namıkkemal, Gazipaşa, Ziyapaşa, Cemalpaşa ve Kurtuluş Mahallelerinde(kısmen) yaklaşık 45 ha alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2022 tarih ve 186 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

23.09.2022

Adana İli, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 6789 ada 6 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2022 tarih ve 178 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur. 29.08.2022

29.08.2022

3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur.

24.08.2022
Duyurunun Detayı

Mülkiyeti Belediyemize ait Akkapı Mahallesi 3165 ada 5 ve 6 nolu parsellerin üzerinde inşa edilmiş (Akkapı Mah. Şıh Cemil Cad. No:204 Seyhan/ADANA) olan, Akkapı Mahalle Merkezinin Zemin Katının (149,20m²) kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi.

15.08.2022
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi 1752 ada 360, 361 ve 362 no.lu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.07.2022 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

15.08.2022

Adana ili, Seyhan ilçesi, Bahçeşehir ( Şambayadı – Çakalkuyusu - Kireçocağı) Mahallesi ( 107 Nolu Bölge ) 197 Ha. Alanda geriye dönüşüm tescili işlemi ve 3194 sayılı imar kanununun 18. Ve 19. maddeleri gereğince yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 06/07/2022 tarih ve 885 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

05.08.2022
Duyurunun Detayı

Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mah. 29 nolu bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 17,18 ve 19. maddeleri uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 06/07/2022 tarih ve 884 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu nedenle;İmar parseli olarak yaşayan ve güncel olarak tescilli olan , Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi 2211 ada 3 parsel, 4226 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 parseller, 4227 ada 5 parsel, 4228 ada 2 parsel, 4229 ada 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 4230 ada 13, 14, 15, 16, 17 parseller, 4231 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 parseller, 4233 ada 33, 34 parseller, 4238 ada 18, 19, 20, 21, 22 parseller, 4242 ada 2 parsel, 4243 ada 4 parsel, 15165 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 15418 ada 1 parsel, 15419 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller üzerinde imar uygulaması yapılmaktadır. Bahsi geçen parseller üzerinde 3194 sayılı imar kanunun 17, 18 ve 19. maddeleri gereğince yapılması, düzenleme sınırının, ihdas ve ayırma çapı beyannamelerinin, parselasyon planı açıklama raporunun, parselasyon tutanağı, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Seyhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 03/08/2022 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süre ile ilan edilecektir. İlan sonunda kesinlecektir.

01.08.2022

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Döşeme(Fatih) Mahallesi 10879 ada 2 nolu parsel üzerindeki, Fatih Sultan Mehmet parkı içerisinde bulunan 89,00m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 2- Sorumluluğu Belediyemize ait Ziyapaşa Mahallesi, 67055 Sokak üzerindeki Ziyapaşa 2 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı içerisinde bulunan 12,00m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 3- Sorumluluğu Belediyemize ait Gürselpaşa Mahallesi 9 Nolu Çocuk ve dinlenme Parkı içerisinde bulunan 12,00m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 4- Sorumluluğu Belediyemize ait Yeşilyurt Mahallesi 8 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı içerisinde bulunan 15,00m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 5- Sorumluluğu Belediyemize ait Pınar Mahallesi Tellidere Sokak ile Kıyıboyu kesişimindeki Pınar 5 Nolu Park içerisinde bulunan 12,00m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 6- Sorumluluğu Belediyemize ait Yeşiloba Mahallesi 46212 Sokak ile 46180 Sokaklar arasında kalan Park içerisinde bulunan 12,00m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 7- Mülkiyeti Belediyemize ait Arslandamı(Yeşiloba) Mahallesi 2948 ada 7 nolu parselde 450,00m² alanın kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 8- Gürselpaşa Mahallesi, Abidin Dino Bulvarı No:63 (92,00m²) ve No:65(54,00m²) adreslerinde bulunan kapalı alanların kullanım hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 9- Küçükdikili (söğütlü) Mahallesi 4189 ada 7 parsel üzerinde bulunan Belediye Hizmet Tesisi içerisinde (açık adrese göre; Söğütlü Mah. Şehitlik Cad. No:47/A Seyhan/ADANA) zemin katta bulunan 102,45m² kullanım alanlı kapalı alanın kullanım hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi.

02.08.2022
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi, Havuzlubahçe, Hürriyet, Yenibey, Barbaros, Bey, Akkapı, Mıdık, Hadırlı, Dağlıoğlu Mahallelerinde 953 hektarlık alanda ve Yeşilyurt, Sümer ve Yenibaraj Mahallelerinde 210 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına yönelik teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisince 12.01.2022 tarih 12 sayılı karar ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

22.07.2022

Adana İli, Seyhan İlçesi, Gülpınar Mahallesi 712 ada 1-2-3-5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2022 tarih ve 54 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

06.07.2022