.: Seyhan Belediyesi :.

Duyurular

İlimiz Seyhan İlçesi Onur, Şakirpaşa, Uçakalanı, Gülbahçesi, Akkapı, Dağlıoğlu Mahallesi civarında yaklaşık 1370 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği teklifi Seyhan İlçe Belediyesi’nin 03.01.2017 tarih ve 108 sayılı kararı alınarak Bu planının, Onur, Şakirpaşa Mahallesinde yaklaşık 52 hektarlık kısmı Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 15.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı tadilen onaylanmıştır.

31.05.2021
Duyurunun Detayı

İlçemiz sınırları içerisinde “ Sanayi alanı ve Küçük Sanayi Alanı(KSA) alanlarında minimum parsel büyüklüğünün 1000 m² olup, parsel cephesi 20 metreden az olamaz. Yapılar ayrık, bitişik ve blok nizamda yapılabilir” şeklinde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih, 2 sayılı kararı ile onaylanan plan notu değişikliği Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarih, 77 sayılı kararı ile “… Sanayi ve küçük sanayi alanlarında minimum parsel büyüklüğünün 1000 m² olarak düzenlenmesi şeklinde “ plan notunun kabulü” şeklinde tadilen onaylanmıştır.

31.05.2021
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Ova, Uçak, Gülbahçesi, Zeytinli ve Aydınlar Mahalleleri’nde “Trafo Alanları”na yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2021 tarih ve 107 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

25.05.2021
Duyurunun Detayı

Adana İli Seyhan İlçesi sınırlarında yaklaşık 14 km uzunluğundaki 154 kv Güney Adana T.M- Sasa T.M enerji iletim hattının 3.5 km’lik kısmına yönelik olarak hazırlanan ve Seyhan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.03.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanan plana yönelik olarak Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2021 tarih ve 114 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

25.05.2021
Duyurunun Detayı

Mülkiyeti Belediyemize ait Akkapı Mahallesi 3803 ada 2 nolu parselde bulunan Bey Mahalle Merkez Binasının zemin katında bulunan 65m² kullanım alanlı Ofisin (İşyeri) kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi

16.04.2021
Duyurunun Detayı

Mülkiyeti Belediyemize ait Kanalüstü Mahallesi 12846 ada 4 nolu parselde (Yeşilyurt Mah. 70069 Sk. No:7 Zemin Kat) Yeşilyurt Mahallesi Çok amaçlı Belediye Hizmet Tesisi içerisinde bulunan 365m² kullanım alanlı Deponun kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 2 yıl süre ile ihale edilmesi işi.

06.04.2021
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 8840, 12170, 12226 ve 12236 nolu adalara yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 118 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesinin 10.03.2021 tarih ve 69 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır

31.03.2021
Duyurunun Detayı

Çeşitli parklar içindeki büfelerin kullanım hakkı ihalesi ilanıdır.

31.03.2021
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8955 ada, 20 parsele yönelik Adana Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından teklif edilen 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.03.2021 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

30.03.2021
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Uçakalanı Mahallesi 1752 ada 97 nolu parsele yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Seyhan İlçe Belediyesinin 03.12.2020 tarih ve 77 sayılı kararı alınarak, Adana Büyükşehir Belediyesinin 10.02.2021 tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

25.03.2021
Duyurunun Detayı

Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan açık teklif usulü kiralama ilanı.

05.03.2021
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi mahkeme kararları doğrultusunda iptal edilen otogar alanına yönelik “yerleşik konut alanı( Taks:0.40, E:1.01 Yençok:41.00 m), resmi kurum alanı(E:0.50 Yençok:7.50 m,), park alanı ve akaryakıt ve servis istasyonu (E:0.50, Yençok:7.50 m)” olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.02.2021 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

26.02.2021
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Alidede Mahallesi 1612 ada 30-31-32 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2021 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

11.02.2021
Duyurunun Detayı

İlgi sayılı Başkanlık Olur yazısı ile 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan ve ekte gönderilen boş kadrolar için görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucuna göre atama yapılması planlanmaktadır. Görevde yükselme eğitimi ve sınavına girmek isteyen personellerin, ilgili yönetmeliğin 5'inci bölümünde yer alan görevde yükselme esasları bölümünün 17'nci maddesinin b) ve c) bentlerinde yer alan şartları taşıyanların, atanmak istedikleri kadro unvan ve derecesini belirten dilekçelerini yönetmeliğin 18'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca en geç 15.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

07.01.2021
Duyurunun Detayı

Belediyemize ait, Kurtuluş (Sümer) Mahallesi 69156 sokak No:20/E adresinde bulunan Park içerisindeki müştemilat binasının kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak 1( Bir ) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

20.01.2021
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi 10395 ada 11, 12 ve 13 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2020 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

05.11.2020
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 2147 ada kuzeyi ve Sarıhamzalı Mahallesi 202 ada civarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Seyhan İlçe Belediyesi’nin 04.12.2019 tarih ve 124 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 14.10.2020 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanmıştır

03.11.2020
Duyurunun Detayı

Ekli listede adresleri bulunan yapılar 3194 sayılı İmar Kanunun 39. ve 40. Maddeleri gereği genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı statüsünde bulunduğu ve de can ve mal emniyeti açısından tehlikeli yapılar kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Yapıların sahiplerine ulaşılamadığından yapı sahiplerine 30 gün süre ile ilanen tebliğ olunur.

27.10.2020
Duyurunun Detayı

21.10.2020 tarih ve 1051-1052 sayılı belediyemiz Encümen kararları ile vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak üzere , belediyemize ait Gülbahçesi Mahallesi, Obalar Caddesi, 362 Ada üzerinde bulunan alanda her hafta Cuma günü yaz dönemi saat 06:00-21:00 , kış dönemi saat 06:00-20:00 ‘de kurulması ve kaldırılması uygun görülen Gülbahçesi Kapalı Semt Pazarı’nın ilgi ekli duyurunun belediyemiz web sitesinde en az yedi gün yayınlanması duyurusudur.

21.10.2020
Duyurunun Detayı

Belediyemize ait, Tapunun Kanalüstü mahallesi 2094 ada 2 nolu parsel içerisinde bulunan(Tellidere mahallesi 72081 sk. No:6/A) 55,00 m2 kullanım alanlı işyerinin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak 3( üç ) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

11.11.2020
Duyurunun Detayı

SIFIR ATIK SİSTEMİNE GEÇİŞ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN EKİPMANLAR SATIN ALINACAKTIR

28.10.2020
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 8826 ada 7 parsel güneyine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 25 sayılı kararı alınarak onaylanan planlar Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.08.2020 tarih ve 129 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır

30.09.2020
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 8826 ada 7 parsel güneyine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 25 sayılı kararı alınarak onaylanan planlar Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.08.2020 tarih ve 129 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır

04.09.2020
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Yolgeçen Mahallesi 12179 ada 1 parsele (Yeni 13602 ada 1 parsel) yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2020 tarih ve 128 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

04.09.2020
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Pınar Mahallesi 10441 ada 2 parselin güneybatısına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 116 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

04.09.2020
Duyurunun Detayı

Adana İli Seyhan İlçesi Arslandamı Mahallesi 1024 ada 26 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2020 tarih ve 131 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

04.09.2020
Duyurunun Detayı

Adana İli Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 12389 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 115 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

04.09.2020
Duyurunun Detayı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ekte belirtilen meskenler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

09.09.2020
Duyurunun Detayı

Adana İli Seyhan İlçesi Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Mithatpaşa, Namıkkemal Mahallelerinde 275 ha alanlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih 48 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih 94 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

10.08.2020
Duyurunun Detayı

Harcama yetkisinin 27/02/2020 tarihli onayı ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Büyükdikili Mahallesi 2219 ada 6, 7 ve 8 parseller, 2220 ada 26, 27, 28 ve 29 parseller, Küçükdikili Mahallesi 2220 ada 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 parseller, 2221 ada 12, 13, 14 ve 15 parseller, 2222 ada 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller, 2223 ada 8, 9 ve 10 parseller, 2224 ada 3 parsel, 2225 ada 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 parseller, 2226 ada 6 ve 7 parseller, Sarıhamzalı Mahallesi 2227 ada 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 parseller, 2228 ada 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parselleri kapsayan alanda kök parseller olan Büyükdikili Mah. 896, 897, 898, 1105, 1106, 1111, 1112, 1113 parsellerine, Küçükdikili Mah. 481, 549, 550, 645, 675, 678, 679, 680, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 728, 729, 730, 743, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760 parseller, 1889 ada 1 ve 2 parseller, 1890 ada 1 parsel, Sarıhamzalı Mah. 262, 263, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 770, 793, 794, 795 nolu parsellere dönülerek 22/02/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan "ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Ve 19 maddelerine göre tekrar imar uygulaması yapılacaktır.

28.07.2020
Duyurunun Detayı