.: Seyhan Belediyesi :.

Duyurular

5957 Sayılı kanunun Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğine göre, Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi üzerinde 15180 ada 1 parselde bulunan çarşamba günleri 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan Barbaros Kapalı Semt Pazarı 1,5x3 117, 1,5x6 96 adet olmak üzere toplam 213 tezgâhtan oluşmaktadır.

Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişilerin Barbaros Kapalı Semt Pazarı satış yeri kura işlemine katılmaya hak kazanabilmesi için 02.07.2024 - 09.07.2024 tarihleri arasında Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bizzat müracaat ederek gerekli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

Satış Yerini Kullanacak Kişilerden Belediyemizce İstenen Belgeler;                   

 

1) Oda kayıt veya faaliyet belgesi

2) Vergi levhası          

3) Adli sicil kaydı belgesi

4) Nüfus cüzdan fotokopisi

5) Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf 

01.07.2024

Adana İli, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi 1025 ada 2 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2023 tarih ve 246 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

11.06.2024

Adana İli, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesi 1467 ada70 parsel ve 483 ada 74 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2024 tarih ve 49 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

11.06.2024

Metruk Yapıların İlanı Hk.

24.05.2024
Duyurunun Detayı

Seyhan İlçesi Gürselpaşa ve Yenimahallelerinde yaklaşık 50 ha alanın 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına yönelik Adana Büyükşehir Belediye Meclisince tadilen 11.04.2023 tarih 49 sayılı karar alınarak 20.07.2023-21.08.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, askı sürecinde imar planı revizyonuna yapılan itirazlı kısım Seyhan İlçe Belediye Meclisi’nin 07.09.2023 tarih 64 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2024 tarih 17 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kabul edilen itirazlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Kabul edilen itirazlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

20.05.2024

İlçemiz; Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahallerinde, yaklaşık 275 ha alanda hazırlanan (2. etap) 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına yönelik Adana Büyükşehir Belediye Meclisince tadilen 14.12.2022 tarih 288 sayılı karar alınarak 28.07.2023-26.08.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, askı sürecinde imar planı revizyonuna yapılan itirazlı kısımlar Seyhan İlçe Belediye Meclisi’nin 07.09.2023 tarih 66 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2024 tarih 15 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kabul edilen itirazlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

20.05.2024

Adana İli Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi 475, 485, 489, 491, 494, 495, 498, 515, 517, 522, 536, 538, 541, 565, 664 parsel sayılı taşınmazlar 3194 sayılı imar kanunun 18. Ve 19. Maddeleri gereğince parselasyon işlemi yapılmıştır. Bahse konu parselasyon işlemine ait parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 1 ay süre ile Seyhan İlçe Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde askıya çıkmıştır. İlgililere ilanen duyurulur

07.05.2024

Adana 1. İdare Mahkemesi 2013/1036 E. 2014/304 K. sayılı kararı gereğince Seyhan Belediye Encümeninin 28.11.2023 günlü 973 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 13.03.2024 günlü 55942972-110.04-1675 sayılı kararları gereğince kök parsele dönüş ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19. Maddeleri gereğince parselasyon işlemine tabii tutulmuştur.

25.04.2024
Duyurunun Detayı

Yetki ve Sorumluluğu Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (Kapalı Teklif) maddesi uyarınca kira ihalesi yapılacaktır.

06.03.2024
Duyurunun Detayı

Seyhan Belediye Encümeninin 11.10.2023 günlü 863 sayılı Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.01.2024 günlü 91441280-110.04-319 sayılı kararları gereğince Adana İli Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi 15101 ada 1, 2, 3 parsel sayılı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19. Maddeleri gereğince parselasyon işlemi yapılmıştır. Bahse konu parselasyon işlemine ait parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Seyhan Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. Askı süresi sonunda parselasyon planları kesinleşecektir. İlgililere ilanen tebliğ olunur

22.02.2024

Adana İli, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi, 11280 ada, 8 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2023 tarih, 186 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

19.02.2024

Metruk Yapıların İlanı

07.02.2024
Duyurunun Detayı

Adana Valiliği Kamuoyu Duyurusu

16.11.2023
Duyurunun Detayı

Yetki ve Sorumluluğu Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (Kapalı Teklif) maddesi uyarınca kira ihalesi yapılacaktır.

15.01.2024
Duyurunun Detayı

''SEYHAN BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA PROTOKOL'' 29.12.2023 tarihinde Seyhan Belediyesi ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası arasında imzalanmıştır. Yapılan bu protokole istinaden Seyhan Belediyesi sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik kontrolleri 01.01.2028 tarihine kadar TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılacaktır.

02.01.2024

Adana İli, Seyhan İlçesi, Zeytinli Mahallesi, 2236 ada 2 ve 3 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2022 tarih ve 227 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur

28.12.2023

ZABITA MEMURU ALIMI SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

27.12.2023
Duyurunun Detayı

Adana İli Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir, Sakarya, Döşeme Mahalleleri İmar planı revizyonu.

26.12.2023
Duyurunun Detayı

Adana ili, Seyhan ilçesi, Uçakalanı(Ova) Mahallesi (82-3 nolu bölge) 12296 Ada 2, 3, 4 parseller, 12297 Ada 15, 16parseller, 12929 Ada 4 parsel, 15401 Ada 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Parseller, 16503 Ada 1 Parsel, 16504 Ada 1 Parsel, 16505 Ada 1 Parsel, 16506 Ada 1 Parsel, 16507 Ada 1 Parsel, 16508 Ada 1 Parsel, 16509 Ada 1 Parsel, 16510 Ada 1 Parsel, 16511 Ada 1 Parsel, 16512 Ada 1 Parsel, 16513 Ada 1 Parsel ve 16514 Ada 1 Parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanunun 18 ve 19. maddeleri ile Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinin 1. fıkrasının d bendi gereğince yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 29/11/2023 tarih ve 972 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bahsi geçen parseller üzerinde 3194 sayılı imar kanunun 18 ve 19. maddeleri ile Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendi gereğince yapılan arazi ve arsa düzenlemesine ait düzenleme sınırı, ihdas ve ayırma çapı beyannameleri, parselasyon planı açıklama raporu, parselasyon tutanağı, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Seyhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bir ay (30 gün) süre ile ilan edilecektir. İlan süresi sonunda kesinleşecektir. İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

21.12.2023

Metruk Yapı Listesi İlanıdır.

18.12.2023
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa, Barış, İsmetpaşa, Yeşilevler, Demetevler, Bahçelievler, Narlıca Mahalleleri yaklaşık 437 hektar alanın 2. kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2022 tarih ve 189 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. 24.11.2022-23.12.2022 tarihleri arasında ilan edilen planın askı süresi içerisinde kabul edilen 2 adet itirazına yönelik Seyhan Belediye Meclisi’nin 02.02.2023 tarih ve 16 sayılı kararı alınmış olup, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2023 tarih ve 152 sayılı kararı alınarak tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

21.11.2023

Zabıta Memuru Alım Sınavı başvuru form ve dilekçeleri eklenmiştir. Adayların; form ve dilekçeleri elektronik ortamda doldurup, imzalı çıktıları ile birlikte 27 Kasım 2023 - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

20.11.2023
Duyurunun Detayı

ZABITA MEMURU ALIMI SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN DUYURU

12.12.2023
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi (122 Nolu 1. Etap) 944 Ada 13, 134, 135, 138, 139, 140, 945 Ada 4, 5, 6, 94, 95, 96, 959 Ada 1, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 2193 Ada 4 ve 5 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. Maddeleri ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’in 17. Maddesinin 1. fıkrasının d bendi gereği imar uygulaması işine ait dağıtım cetvellerinin, mal sahibi araştırması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 31/08/2023 tarih ve 754 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.11.2023 tarih ve 7461 sayılı kararı ile kabul edilerek 15.11.2023 tarihinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü panosunda 1 ay (Bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Uygulama 1 (Bir) aylık yasal askı süresi sonunda kesinleşecektir.İlgilere tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

15.11.2023
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Mithatpaşa, Denizli, Namık Kemal, Gazipaşa Mahalleleri yaklaşık 212 hektar alanın 2. kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2022 tarih ve 188 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. 24.11.2022-23.12.2022 tarihleri arasında ilan edilen planın askı süresi içerisinde kabul edilen 1 adet itirazına yönelik Seyhan Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarih ve 17 sayılı kararı alınmış olup, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih ve 140 sayılı kararı alınarak tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

02.11.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilen otogar alanına yönelik “yerleşik konut alanı( Taks:0.40, E:1.01 Yençok:41.00 m), resmi kurum alanı(Büyükşehir Belediyesi Yol Şantiyesi ve İdari Bina)(E:0.50 Yençok:7.50 m,), park alanı ve akaryakıt ve servis istasyonu (E:0.50, Yençok:7.50 m)” olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2023 tarih ve 145 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

02.11.2023

İlimiz, Seyhan İlçesi,Gökçeler, Zeytinli, Yolgeçen, Sarıhamzalı Mahallelerinde yaklaşık 150 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2021 tarih, 191 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 22.12.2021-20.01.2022 tarihleri arasında 30(otuz) gün süreliğine askıya çıkarılmıştır. Askı sürecinde 10 adet itiraz başvurusu yapılmış, itiraz başvurularından 1 adet itiraz kabul edilmiş, İtiraza yönelik Seyhan Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih, 19 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin11.10.2022 tarih, 224 sayılı kararı ile alınmıştır. Kabul edilen itiraz, 01.12.2022-30.12.2022 tarihleri arasında 30(otuz) gün süreliğine askıya çıkarılmıştır. Askı sürecinde 1 adet itiraz başvurusu yapılmış, itiraza yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisi 03.03.2023 tarih, 25 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2023 tarih,153 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

02.11.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşilyurt, Sümer ve Yenibaraj Mahalleleri yakalşık 327 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu teklifi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2023 tarih ve 141 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Tadilen onaylanan Uygulama İmar Plan Revizyonu teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

26.10.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Havuzlubahçe, Bey, Dağlıoğlu ve Akkapı Mahalleleri yaklaşık 413 ha alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2023 tarih ve 92 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

25.10.2023

Adana ili Seyhan ilçesi Sümer ( Kurtuluş) Mahallesi (103 nolu bölge), 827 Ada 7, 12, 13, 14, 22, 25, 26, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 225, 226, 227, 228, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 273, 274, 323, 324, 559, 560, 570, 571, 572, 573, 574, 575 parseller, 845 Ada 15, 25, 26, 27, 75, 76, 77, 78, 79, 92, 93, 94, 108, 199, 200 parseller, 1251 Ada 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 19, 20 parseller, 1280 Ada 1, 2, 4, 5, 6 parseller, 1281 Ada 1, 2, 5, 6, 7 parseller, 1282 Ada 1, 2, 3 parseller, 1283 Ada 8, 12 parseller, 1462 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 1559 ada 3 parsel, 1624 Ada 53 parsel, 1850 ada 301 parsel, 1853 Ada 15, 17, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 239, 240, 241, 242, 250, 253, 258, 278, 294, 296, 298, 299, 300, 302, 304, 305, 498, 501, 550, 558, 559, 560, 561, 565, 566 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanunun 18. ve 19. maddeleri ile Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesi 1 fıkrasının d bendi gereğince yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 21/06/2023 tarih ve 531 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bahsi geçen parseller üzerinde 3194 sayılı imar kanunun 18. ve 19. maddeleri ile Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesi 1. fıkrasının d bendi uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesine ait düzenleme sınırı, ayırma çapı ve ihdas beyannameleri, parselasyon planı ile açıklama raporu, parselasyon tutanağı, dağıtım cetvelleri ve tescil sayfaları Seyhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bir ay (30 gün) süre ile ilan edilecektir. İlan süresi sonunda kesinleşecektir. İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

17.10.2023