.: Seyhan Belediyesi :.

Duyurular

Adana ili Seyhan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

19.11.2023
Duyurunun Detayı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 6 adet işyeri, kat irtifakı üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

19.10.2023
Duyurunun Detayı

Yetki ve Sorumluluğu Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (Kapalı Teklif) maddesi uyarınca kira ihalesi yapılacaktır.

07.09.2023
Duyurunun Detayı

Metruk Yapı Listesi

11.09.2023
Duyurunun Detayı

İlimiz, Seyhan İlçesi, Mithatpaşa, Denizli, Namıkkemal, Gazipaşa Mahalleleri yaklaşık 212 hektar alanda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2023 tarih, 51 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

31.08.2023

İlimiz, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa, Barış, İsmetpaşa, Demetevler, Bahçelievler, Narlıca Mahalleleri yaklaşık 437 hektar alanda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2023 tarih, 54 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

31.08.2023

İlimiz, Seyhan İlçesi, Onur, Uçak Mahalleleri yaklaşık 203 hektar alanda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2023 tarih, 50 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

31.08.2023

İlimiz, Seyhan İlçesi, Tellidere,Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahalleleri yaklaşık 275 hektar alanda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2023 tarih, 52 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

31.08.2023

İlimiz, Seyhan İlçesi, İkibinevler, Gürselpaşa, Pınar, Tellidere Mahalleleri yaklaşık 446 hektar alanda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2023 tarih, 53 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

31.08.2023

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Dikey Elektromekanik Döner Katlı Otopark Sistemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

28.07.2023
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Mithatpaşa, Namıkkemal Mahallelerinde 275 ha alanın 2. Etabına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarih, 288 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

28.07.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 54017-54019-54023-54025 nolu sokaklara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2023 tarih ve 293 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

28.07.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi, 702 ada 209 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarih ve 34 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

28.07.2023

İlimiz, Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1486 ada, 489 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2023 tarih, 24 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

28.07.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa ve Yenimahalle sınırlarında 80 hektar alanın, Öğretmenler Bulvarı batısında kalan 50 hektarlık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2023 tarih ve 49 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

20.07.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba Mahallesi, 11821 ile 11826 ad arasında kalan saha ve civarına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2023 tarih ve 59 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

18.07.2023

Şakirpaşa Trafo Askı İlanı

17.07.2023
Duyurunun Detayı

Metruk Yapı Listesi

14.07.2023
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Onur, Şakirpaşa, Ova, Uçak Mahalleleri yaklaşık 203 hektar alanın 2. kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2022 tarih ve 289 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

10.07.2023

Aşağıda ada ve parsel bilgileri listelenen İlçemiz Şakirpaşa Mahallesi 42002 Sokak, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Şakirpaşa Caddesi arasında kalan bölgede 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19. Maddeleri gereği parselasyon işlemi yapılmıştır.

14.06.2023
Duyurunun Detayı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen 1 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır. Yine Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1 adet depo 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) 3 yıllığına Kiralanacaktır.

20.06.2023
Duyurunun Detayı

Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi (29 nolu bölge) 2211 ada 3 parsel, 4226 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 parseller, 4227 ada 5 parsel, 4228 ada 2 parsel, 4229 ada 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 4230 ada 13, 14, 15, 16, 17 parseller, 4231 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 parseller, 4233 ada 33, 34 parseller, 4238 ada 18, 19, 20, 21, 22 parseller, 4242 ada 2 parsel, 4243 ada 4 parsel, 15165 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 15418 ada 1 parsel, 15419 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsellerin kapatılması ve sonrasında kök parsellerine dönülerek 3194 sayılı imar kanunun 18 ve 19. maddeleri ile Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinin d bendi gereğince yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 09/03/2023 tarih ve 279 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bahsi geçen parseller üzerinde 3194 sayılı imar kanunun 18 ve 19. maddeleri ile Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinin d bendi gereğince yapılan arazi ve arsa düzenlemesine ait düzenleme sınırı, ihdas ve ayırma çapı beyannameleri, parselasyon planı açıklama raporu, parselasyon tutanağı, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Seyhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bir ay (30 gün) süre ile ilan edilecektir. İlan süresi sonunda kesinleşecektir. İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

22.05.2023

Metruk Yapı Listesi İlanı  

17.05.2023
Duyurunun Detayı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen 1 adet arsa ve 18 adet mesken 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

05.05.2023
Duyurunun Detayı

İlimiz, Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi, 1896 ada,1 nolu parsel ve 11101 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2023 tarih, 35 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

06.04.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi 959 ada 101 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2023 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

06.04.2023

Yetki, Sorumluluğu ve Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (Kapalı Teklif) maddesi uyarınca kira ihalesi yapılacaktır.

17.03.2023
Duyurunun Detayı

Metruk Yapı Listesi İlanı

13.03.2023
Duyurunun Detayı

2022 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV KESİNLEŞMİŞ SONUÇLARI

17.02.2023
Duyurunun Detayı

İlçemiz; Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahalleri kapsamında yaklaşık 275 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun 1. Etabı kapsamında askı süresi içerisinde yapılmış olan, 827 ada 301 ve 308 parseller üzerinden geçen 10 m. Profilli imar yolunun kaldırılmasına ilişkin itiraz, Belediye Meclisimizin 04.08.2022 tarih ve 78 sayılı kararı ile Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2022 tarih ve 252 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan itiraza yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, 3194 sayılı imar kanunun 8. Maddesinin (b) bendine göre "30" (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup, ilgililere ilanen duyurulur.

02.02.2023