.: Seyhan Belediyesi :.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Proje Kontrol Birimi

  • Ruhsata tabi olmak üzere hazırlanan Mimari, Statik-Betonarme, Tesisat, Elektrik, Isı Yalıtım, Asansör, Peyzaj vb. projeler ile zemin etüt raporlarını kontrol etmek ve onaylamak, Talep üzerine tadilat olarak yeniden değerlendirmek,
  • Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan inşaatlarla ilgili imar kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde işlem yapmak,
  • Ruhsata aykırı hususların onaylı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesi için hazırlanan raporların Encümene sunulmasını sağlamak,
  • Belediye Encümenince verilen kararların uygulanması için ilgili diğer müdürlüklerle yazışma yapmak,
  • Yapıya ve çevreye ilişkin şikâyetlerin yerinde incelemesini yapmak,
  • Vatandaşlardan gelen şikâyet ve dilekçelere yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek,
  • Kat irtifakı projelerini kurmak, onaylamak ve kurulan kat irtifakı projelerinin belediyemiz bünyesinde taranarak, dijital ortamda tapunun sistemine gönderilmesi,
  • Resmi    veya   özel    kurumların    (tapu    vb.)    dilekçelerinin/ yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.