.: Seyhan Belediyesi :.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Arşiv Birimi

  • Ruhsata tabi olmak üzere hazırlanan Mimari, Statik-Betonarme, Tesisat, Elektrik, Isı Yalıtım, Asansör, Peyzaj vb. projeler ile zemin etüt raporlarını ve ruhsat eki evraklarından oluşan arşiv dosyalarını yıllara göre arşivlemek, saklamak,
  • Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi sorumludur.