.: Seyhan Belediyesi :.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ruhsat Birimi

  • Yapıların ruhsat ve Yapı Kullanma İzin belgesi ile ilgili her türlü resmi ve özel kuruluşla (Vergi Dairesi, Aski, Tedaş, Tapu Daireleri, SSK, Mahkeme, Vatandaş v.s) yazışmalarını yürütmek,
  • Yapı Ruhsatı düzenlemek,
  • Yapı ruhsatı düzenlenen projeleri dosyalamak, ruhsat dosyalarının yapı kullanma izni alınıncaya kadar arşivlenmesini sağlamak ve sonrasında kurum arşivine havale etmek,
  • Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek,
  • Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek,
  • 3194 sayılı İmar Kanunun 16. Maddesine istinaden imar barışından faydalanarak alınan ve müdürlüğümüze teslim edilen Yapı Kayıt belgelerini kayıt altına alıp, arşivlemek ve resmi kurumlarla yazışmalarını yapmak,
  • Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin belgelerini aylık olarak raporlarını hazırlayıp; SGK, TMMOB bağlı odalara, Büyükşehir Belediyesine ve Çevre ve Şehircilik müdürlüğüne göndermek,
  • Eksper ve Vatandaşlara ruhsat ve yapı kullanma belgeleri konusunda bilgi vermek.