.: Seyhan Belediyesi :.

Kreş Müdürlüğü

Çalışma Takvimi

2023-2024 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

Değerli Veli;

Seyhan Belediyesi Kreşleri MEB müfredatına göre OKUL ÖNCESİ EĞİTİM veren kurumlardır. Okullarımızda sınıf kapasiteleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2487 sayılı kanun gereği 20 kişilik olup kapasite aşımı kanuna aykırıdır.  

KAYIT YENİLEME / 22 MAYIS - 09 HAZİRAN 2023 (Kreşlere Başvuru)

Seyhan Belediyesi Kreşlerine devam eden çocukların 2023-2024 eğitim öğretim yılına devam edip etmeyeceklerini Kayıt Yenileme Formunu doldurup imzalayarak çocuğun devam ettiği kreşe başvurusu yapılacaktır. Okullarda sınıf kontenjanları belirlenir. 28 Ağustos – 1 Eylül 2023 kesin kayıt tarihinde çocuğun devam ettiği kreşe istenilen belgeleri vererek kesin kayıt yapılır.

KAYIT YENİLEMEDE İSTENİLEN BELGELER

1- Kabul Sözleşmesi (Okullarda matbu olarak verilecektir.)

Kayıt esnasında fotoğraf istenmeyecek olup fotoğraflar eğitim öğretime başladıktan sonra Kreş Müdürlüğü’nün belirlediği bir tarihte E-Okul formatına uygun bir şekilde çekilecektir.

NOT: Ülkemizdeki herhangi bir olağan üstü duruma göre kapanma veya okulların tatil edilmesi durumunda kayıtlar askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

YENİ KAYIT ÖN BAŞVURUSU / 31 TEMMUZ – 20 AĞUSTOS 2023

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

* Kreşlerimizdeki kontenjanlara göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2020-2019-2018 doğumlu öğrenci adaylarının ön kayıt başvuruları alınacaktır. 36 ile 60 ay arası, 30 Eylül 2023 Tarihi itibariyle 36 ayını doldurmuş olan başvuru yapabilir. 30 Eylül tarihi itibariyle 36 aydan küçük çocukların kaydı alınmaz.

* Bu başvuru ile ön kaydınız gerçekleşecektir. Başvuru formu doldurulduğunda kesin kayıt olarak düşünülmemelidir.

* Kreşlerimize yönetmelikte belirlenen kapasitesi kadar öğrenci alınmaktadır.

* Seyhan Belediyesi’nde görev yapan personel ile şehit ve gazilerin çocukları öncelikli olup çalışan annelerin çocukları,  çalışan anne ve babaların çocukları, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan vatandaşların çocukları, ekonomik açıdan haneye giren en az gelirden başlanarak başvuru kriterleri değerlendirilir.

* Bulaşıcı hastalığı bulunan çocuklar (hastalık süresince) kaydı kabul edilmez.

* Zihinsel, ruhsal ve bedensel engelli özel çocukların kaydı kabul edilmez.

* Yaşı uygun olduğu halde konuşma, tuvalet eğitimi vb. gelişim süreçlerini tamamlamamış çocukların kaydı kabul edilmez.

* Başvuruya esas olan bilgi ve belgelerin doğruluğu beyan edilir. Yanlış bilgi ve beyan da başvuru değerlendirmeye alınmaz.

NOT: Ülkemizdeki herhangi bir olağan üstü duruma göre kapanma veya okulların tatil edilmesi durumunda kayıtlar askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER. ( 28 Ağustos – 1 Eylül 2023 Kesin kayıt da getirilecek belgeler ))

1- Çocuğun Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- Sağlık Raporu ve Aşı Kartı  (Bir hastalık durumunda tekrar istenir.)

3- İkametgâh

4- Anne-Baba Çalışma ve Gelir Bildirim Belgesi

5- Kabul Sözleşmesi (Okullarda matbu olarak verilecektir.)

6- Eğitim Öğretim Yılı süresince belirlenen eğitim yayın seti ve araç gereçler ve ihtiyaç malzemeleri.  (Kesin kayıt esnasında liste veliye verilerek 15 Eylül 2023 Cuma sınıf öğretmenine teslim edecektir.)

NOT: Kayıt esnasında fotoğraf istenmeyecek olup fotoğraflar eğitim öğretime başladıktan sonra Kreş Müdürlüğü’nün belirlediği bir tarihte E-Okul formatına uygun bir şekilde çekilecektir

ÖN KAYIT BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ VE İLANI

Yeni Kayıt Ön Başvuruları Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK) tarafından Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği esas alınarak kesin kayıtlar ve yedekler listesi belirlenir ve sınıflar oluşturulur. Başkanlık Onayından sonra kesin kayıtlar ve yedek liste 25 Ağustos 2023 Cuma günü Seyhan Belediyesi Web Sitesi’nde ilan edilir.

KESİN KAYIT / 28 AĞUSTOS – 1 EYLÜL 2023

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK) tarafından belirlenen kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kabul edildikleri  kreşlere öğrenci velileri istenilen evraklar ile başvurularak kaydını gerçekleştirir. Aylık ücretin yatırıldığına dair dekont ve Kreş Sözleşmesi imzalatılıp kesin kayıtları tamamlanacaktır. Kesin kayıt esnasında eski öğrencilerin kreş borcunun bulunmaması gerekir. Kesin kayıt da eğitim sürecinde kullanılacak malzemeler ile eğitim materyalleri listesi de veliye verilir. Eğitim başlangıcında liste tamamlanarak öğretmene teslim edilmesi gerekmektedir. Kabule esas olan bilgi ve belgelerin doğru olmadığı veya eksik olduğu anlaşıldığında kayıt yapılmaz.

EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLAMA VE UYUM SÜRECİ (04-15 EYLÜL 2023)

Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü olarak 04 Eylül 2023 Pazartesi eğitim öğretim yılımıza başlayarak yeni kayıt öğrencilerimiz ile uyum sürecine geçilecektir. 04-15 Eylül 2023 tarihleri arasında uyum sürecinde; öğrencimiz Kurum Psikoloğu, Öğretmen ve Aile ile yapılan tüm çalışmalar sonucu uyum gösterememesi, davranış bozukluğu göstermesi, tuvalet eğitimini tamamlamamış olması, konuşma güçlüğü nedeniyle iletişim kurulamaması, zihinsel ve bedensel özel çocuk olması durumunda Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK) kararı ile kaydı silinir.

EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLANMASI

Uyum sürecini tamamlayan öğrencilerimiz ile MEB programına göre 18 Eylül 2023 Eğitim Öğretime başlanacaktır.