Kreş Müdürlüğü

Çalışma Takvimi ve Kreşlerde Yaşam

2022 ÇALIŞMA TAKVİMİMİZ ve KREŞLERDE YAŞAM

KAYIT YENİLEME / 6-17 HAZİRAN 2022 (Kreş Yönetimlerine Başvuru)

6-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Kreşlerde yapılacak olan Kayıt Yenileme başvuruları ile 2022-2023 yılı için eğitim ve öğretime devam edecek öğrencilerimizin belirlenmesi sonucu mezun sınıflarımız ile kreşlerimizde kontenjan belirlenmesi yapılıp yaş guruplarına göre alınacak öğrenci sayısı belirlenecektir. Müdürlük tarafından hazırlanacak Kayıt Yenileme matbu evrak öğretmenler ve kreş yöneticileri tarafından öğrenci velilerine gönderilip istenilen evraklar ile kreş yönetimlerine başvuru yapılacaktır.  Kreşlerimize devam edecek ve etmeyecek öğrencilerimiz belirlenecektir.

NOT: Ülkemizde her hangi bir kapanma veya okulların tatil edilmesi durumunda kayıtlar askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

YENİ KAYIT ÖN BAŞVURUSU / 25 TEMMUZ-12 AĞUSTOS 2022 (Online Başvuru)

Kreşlerimizdeki kontenjanlara göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 2019-2018-2017 doğumlu öğrenci (36 ile 70 ay arası, 1 Eylül 2022 Tarihi ile 36 ayını doldurmuş olacaklar başvuru yapabilir) adaylarının ön kayıt başvuruları alınacaktır.

* Bu başvuru ile ön kaydınız gerçekleşecektir. Online ön başvuru yapıldığında kesin kayıt olarak düşünülmemelidir.

* Kreşlerimize yönetmelikte belirlenen kapasitesi kadar öğrenci alınmaktadır.

* Belediyesinde görev yapan personel ile şehit ve gazilerin çocukları öncelikli olup çalışan annelerin çocukları,  çalışan anne ve babaların çocukları, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan vatandaşların çocukları, ekonomik açıdan haneye giren en az gelir kriterleri ile başvuruların kesin kayıtları belirlenir. .

* Bulaşıcı hastalığı bulunan çocuklar (hastalık süresince) kaydı kabul edilmez.

* Zihinsel, ruhsal ve bedensel engelli özel çocukların kaydı kabul edilmez.

* Yaşı uygun olduğu halde konuşma, tuvalet eğitimi vb. gelişim süreçlerini tamamlamamış çocukların kaydı kabul edilmez.

Başvuruya esas olan bilgi ve belgelerin beyanın doğruluğunu kabul edilmektedir. Yanlış bilgi ve beyan tespitinde başvuru esas alınmayarak ön başvuru geçersiz sayılmaktadır.

NOT: Ülkemizdeki her hangi bir kapanma veya okulların tatil edilmesi durumunda kayıtlar askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER. (Kesin kayıtta getirilecek belgeler)

1- Çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Sağlık Raporu ve Aşı Kartı  (Bir hastalık durumunda tekrar istenir.)

2- İkametgâh

3- Anne-Baba çalışma ve gelir bildirim belgesi

4- Kabul sözleşmesi (Okullarda matbu olarak verilecektir.)

5- Eğitim öğretim yılı süresince belirlenen eğitim yayın seti ve kullanılacak araç gereçler ile ihtiyaç malzemeleri.  (Kesin kayıt esnasında liste veliye verilecektir) istenilen tarihte sınıf öğretmenine teslim edecektir.

NOT: Kayıt esnasında fotoğraf istenmeyecek olup fotoğraflar eğitim öğretime başladıktan sonra kreş müdürlüğünün belirlediği bir tarihte e-okul formatına uygun bir şekilde çekilecektir

ÖN KAYIT BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ VE İLANI

Yeni kayıt ön başvuruları Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK) tarafından Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü çalışma yönetmeliği esas alınarak kesin kayıtlar ve yedekler liste belirlenir ve sınıflar oluşturulur başkanlık onayından sonra kesin kayıtlar ve yedek liste 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü mesai saatlerinde belediye web sitesinde ilan edilir.

KESİN KAYIT / 22 AĞUSTOS - 2 EYLÜL 2022

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK) tarafından belirlenen kesin kayıtlar ve kayıt yenilemeler öğrencinin kabul edildiği kreşe istenilen evraklar ile başvurarak kaydını gerçekleştirir. Aylık ücretin yatırıldığına dair dekont ve Kreş sözleşmesi imzalatılıp kesin kayıtları tamamlanacaktır. Kesin kayıt esnasında eski kayıtların kreş borcunun bulunmaması gerekir. Kesin kayıt da eğitim sürecinde kullanılacak malzemeler ile eğitim materyalleri listesi de veliye verilir, eğitim başlangıcında öğretmene teslim edilmesi gerekmektedir. Kabule esas olan bilgi ve belgelerin doğru olmadığı veya eksik olduğu anlaşıldığında kayıt yapılmaz.

EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLAMA VE UYUM SÜRECİ

Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü olarak 5 Eylül 2022 pazartesi eğitim öğretim yılımıza başlayarak yeni kayıt öğrencilerimiz ile uyum sürecine başlayacağız. 5-16 Eylül 2022 Uyum sürecinde; öğrencimiz kurum psikoloğu, öğretmen ve aile ile yapılan tüm kazanımlar sonucu öğrencinin uyum gösterememesi, davranış bozukluğu göstermesi, tuvalet eğitimini tamamlamamış olması, konuşma güçlüğü nedeniyle iletişim kurulamaması, zihinsel ve bedensel özel çocuk olması durumunda Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK) kararı ile kaydı silinir.

KREŞLERİMİZDE YAŞAM

EĞİTİM SAATLERİMİZ

Kreşlerimizde okul öncesi eğitim 08.00-17.00  saatleri olup, 07.30-.08.00 arası öğrencilerini teslim alır ve 17.00-17.30 arası öğrenciler ailelerine teslim edilir. 17.30 da kreşler kapanır.

ÖZEL GÜNLERİMİZ

Oyuncak Günü: Çocuklarımız her hafta Pazartesi günü kendilerine ait bir oyuncağı tekrar geri götürmek üzere kreşimize getirirler. Bu uygulama çocuklarımızın paylaşma davranışını kazanmalarını desteklemektedir.

Kitap Günü: Çocuklarımız her hafta Salı günü kendilerine ait bir resimli kitabı tekrar geri götürmek üzere kreşimize getirirler. Bu uygulama çocuklarımızın kitap sevgisi ve paylaşma deneyimini kazanmaları açısından önemlidir.

Doğum Günü Kutlamaları: Kreşlerimizde anne- babası hayatta olmayan ve çeşitli sebeplerle tek ebeveynli olan çocuklarımız veya anne-babası iş durumlarından dolayı kreşlerimizdeki kutlamalara katılamayan çocuklarımızın psikolojik olarak etkilenip duygusal yoksunluk yaşamalarını en aza indirmek amacıyla şube kreşlerimizde ailelerle birlikte pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapılmaması kararı alınmıştır. Bunun yerine doğum günü çocuğunun kendini özel hissetmesi için doğum gününde arkadaşları ve öğretmeni tarafından manevi değeri olan kendi yaptıkları el baskılı doğum günü kitapçığı hediye edilerek parti eşliğinde kutlama yapılacaktır. Bunun dışında bir organizasyon ve hediye kabul edilmemektedir.

İLETİŞİM

İletişim Defteri

İletişim defteri sınıf öğretmenleri ile veli arasında öğrencinin günlük durumunu karşılıklı olarak bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin çantalarında getirdikleri iletişim defterinin veli tarafından düzenli olarak takip edilmesi, o güne ait karnenin arkasında bulunan evdeki durum ile ilgili kısmın doldurulması ve ertesi sabah öğrencimizin geri getirip sınıf öğretmenine vermesi gerekmektedir. Her sabah sizlerden geri gelen iletişim defteri, sınıf öğretmenlerinin kontrol edip öğrencimize sağlıklı bir geri dönüt verebilmesi açısından önem taşımaktadır. Böylece karneler veli-öğretmen arasında iletişimi sağlarken aynı zamanda da çocuklarımıza bazı istenilen alışkanlıkları kazandırmamızda yardımcı olacaktır.

Aylık Sosyal Etkinlik Çizelgesi

Öğrencilerimizin okuldan eve getirdikleri “Aylık Sosyal Etkinlik Çizelgelerimizin” velilerimiz tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

Öğretmen Görüşme Gün ve Saatleri

Öğretmenlerimiz gün içerisinde devam eden programımızın aksamaması açısından gün içindeki telefonlarınıza cevap vermeyeceklerdir. Günlük programımızın aksamaması ve sınıf öğretmeninin çocuk ile ilgili bilgileri daha sağlıklı sunabilmeleri açısından görüşmeler önceden randevu alınarak öğretmen görüşme gün ve saatlerinde görüşme odasında yapılmaktadır. Tüm bunların dışında çocuğunuzu merak ettiğiniz her saatte kreşimizi arayabilir halkla ilişkiler birimimizden bilgi alabilirsiniz.

Web Sitemiz

Aylık yemek menümüz, branş ve sınıf dersleri aylık bültenlerimiz, ders programlarımız, uyguladığımız etkinlik haberleri ve tüm duyurularımızı seyhan.bel.tr adresindeki web sitemizden takip edebilirsiniz.

ÖDEV TAKİBİ

Kreşimizde her Cuma günü öğrencilerimizin o hafta aldıkları eğitimi destekleyici nitelikte hafta sonu ödevleri veya aile katılım çalışmaları gönderilmektedir. Hafta sonu ödevleri hem eğitimi destekleyici olması yönünden hem de çocuklarımızın erken yaşta sorumluluk duygularının gelişmesi açısından önem taşımaktadır. Çocuklarımızın büyük bir sorumlulukla eve getirdikleri ödevleri evde sizlerin rehberliğinde kendilerinin yapmaları ve pazartesi günü okula gelirken getirmeyi unutmamaları gerekmektedir.

TEMİZLİK VE SAĞLIK

Kreşimizde sağlık açısından olumsuz sonuçlara sebep olabilmesi riskinden dolayı diş fırçalama uygulaması yapılmamaktadır.
Hastayken çocuklarımız kendilerini iyi hissetmedikleri için eğitim etkinliklerinden yeteri kadar yararlanamamaktadır ve iyileşme süreçleri uzamaktadır. Bu nedenle hem hasta olan çocuğumuzun kendi sağlığı açısından hem de diğer çocuklarımıza bulaşıcılığı önlemek amacıyla hasta olan çocuklarımızın iyileşme süreci bitene kadar evde istirahat etmesi gerekmektedir. Tedavi ve istirahat sürecinde kreş yönetimi bilgilendirilmelidir.
Bulaşıcı bir hastalık tespit edilen çocukların iyileşinceye kadar evde istirahat etmesi sağlanır, hastalık sonrası çocuğun “okula devamında sakınca olmadığına” dair sağlık kurumlarından alınan doktor raporu getirilmesi gerekmektedir.
Okulda ilaç alması zorunlu olan öğrencilerimiz için ise;  ilaçlar ancak veli tarafından sınıf öğretmenlerine reçete ya da ilaç izin formu sunulması koşuluyla sınıf öğretmeni tarafından verilebilmektedir. Verilecek ilacın üzerinde saat kaçta, kaç ölçek verileceği ve çocuğun isminin yazılı olmasına özen gösterilmelidir.
Çocuklarımızın sağlık güvenliği açısından kurumumuzun yemek menüsü haricindeki hiç bir yiyecek tarafımızdan çocuklarımıza verilmemektedir.
Çocuklarımızın sağlık güvenliği için ve küçük yaşta özendirme olmaması için şekerleme abur cubur ürünleri de tarafımızdan çocuklarımıza verilmemektedir.

GİYİM

Çocuklarımızın terleme veya üstelerinin kirlenmesi durumunda kıyafetleri değiştirilmektedir. Üstelerinin değişmesi gerektiğinde kullanabilecekleri yedek kıyafetlerinin çantalarında bulunması, zor anlarında onları rahatlatacaktır. Bu nedenle yedek giysilerinin dikkatle izlenmesi ve kullanılıp eve geldiğinde yenilerinin hemen okula gönderilmesi önemlidir.

Karışmaları önlemek amacıyla yedek kıyafetlerinin, ayakkabılarının ve tüm kırtasiye malzemelerinin üzerine isimlerinin yazılarak etiketlenmesi gerekmektedir.

Çocuklarımızın okula gelirken değerli takılar (kolye,bilezik,künye, küpe, yüzük) takmamaları, kız öğrencilerimizin oje sürmemeleri ve saçlarını toplayarak gelmelerine özen gösterilmelidir.

DEVAM – DEVAMSIZLIK

Günlük devamsızlıkların telefonla kreşimize bildirilmesi gerekmektedir. 10 günden fazla okula devamsızlıklar da öğrencinin okul ile ilişiği kesilir. İçinde bulunduğu ayın ücreti tam olarak alınır.  Uzun süreli izinler gerekçesi ile birlikte kreş yönetimine dilekçe ile bildirilir. Kreşten ayrılma işlemleri, her ayın 15’inden bir hafta öncesinden kreş yönetimine dilekçe ile bildirilmesi germektedir.

ÇOCUK TESLİMİ

Çocuklarımız anne baba bilgisi dışında aile yakınlarına teslim edilemez. Aile yakınlarından (aile yakını çocuğu alırken kimliğini ibraz etmek zorundadır.) birisinin çocuğu alması istendiği durumlarda anne veya baba tarafından devamlı durumlarda yazılı, acil durumlarda telefonla kreşimize bildirilmesi gerekmektedir.

GEZİLER ve ETKİNLİKLER

Geziler ve etkinlikler okul saatleri içinde yapılır. Çocuklarımızın gezilere katılabilmesi için velilerimizden izin kâğıdı alınır. İzin kâğıdı olmayan çocuklar okuldan dışarı çıkartılmaz.

KURSLAR

Öğrencilerimizin gelişimin de çok önemi olan branşlar dışarıdan ücreti karşılığı alınmaktadır.  Veli toplantılarında Jimnastik, Drama, Resim, Müzik, Dans, Satranç, İngilizce gibi branşlarda kurslar açılması ve kursların aylık ücreti ödenerek kurslara katılım sağlanabilecektir.

ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİMİNE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ DUYARLILIKTAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.