.: Seyhan Belediyesi :.

ZABITA MEMURU ALIMI SINAV SONUÇ DUYURUSU

Seyhan Belediye Başkanlığından

ZABITA MEMURU ALIMI SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

A – GENEL AÇIKLAMA

Seyhan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, boş bulunan kadrolara yönelik olarak Belediye Zabıta Yönetmeliğinin sınav hükümlerine göre yapılan Zabıta Memuru Alımı Sınavı sonuçlanmıştır.

11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında asıl listede başarılı olan adaylardan istenilen atamaya esas teşkil edecek belgeler aşağıdaki gibidir.

Genel Belgeler:

1- Nüfus Cüzdanı Noter tasdikli örneği
2-Sürücü Belgesi Noter tasdikli örneği
3-Diploma aslı veya Noter tasdikli örneği
4-Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Zabıta olur ibareli)
5-Erkek adaylar için güncel tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir)
6-Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir)
7- 2 Adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)
8- İkametgah (Yerleşim yer belgesi E-devlet sisteminden alınabilir.)

B – BELGE TESLİMİ

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 22.01.2024-26.01.2024 tarihleri arasında (mesai saatlerinde) Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:57 Seyhan - Adana adresinde bulunan Seyhan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

C – DEĞERLENDİRME

Asıl başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır. Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.