.: Seyhan Belediyesi :.

ZABITA MEMURU ALIMI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR DUYURUSU

Başkanlığımız bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 27.11.2023-01.12.2023 tarihleri arasında adayların başvuruları kabul edilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde;

  1. Başvuru ilanında belirtilen Lisans programlarından mezun olan ve B sınıfı ehliyeti olanların başvurabildiği 1 Sıra numaralı ilandaki 15 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 34 kişi;
  2. Başvuru ilanında belirtilen Önlisans programlarından mezun olan ve B sınıfı ehliyeti olanların başvurabildiği 2 Sıra numaralı ilandaki 5 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 25 kişi;

Olmak üzere toplamda 59 kişi sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanmıştır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, sınav tarihi ve saatini gösterir liste ile sınav giriş belgesi aşağıda yayınlanmıştır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yayınlanan listede adı soyadı yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup; bu adayların başvuru ilan metninde yer alan nitelikleri ve/veya boy/kilo kriterini taşımadıkları anlaşılmıştır. Bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak, bilgi almak isteyen başvuru sahipleri Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.

Sözlü ve uygulamalı sınav 19.12.2023 - 20.12.2023 tarihleri arasında 2 (iki) gün süreyle gerçekleştirilecektir. Sözlü ve Uygulamalı Sınava belirlenen gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

ÖNEMLİ UYARILAR:
1. Sınav giriş belgesinin tarafınıza ulaşması neticesinde şahsınıza ait bilgileri kontrol ediniz.

2. Sınava giriş belgesi yalnız bu sınava giriş için kullanılır, başka bir amaç için kullanılamaz.

3. Sınav giriş belgesi olmadan sınava girmeniz mümkün değildir. Sınav günü belgenizi yanınızda bulundurmayı kesinlikle unutmayınız.

4. Sınava girerken bu sınava ait Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanınızı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı da yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

5. Sınava girmeye hak kazanan aday belirtilen gün ve saatte sınavın yapılacağı sınav merkezinde hazır bulunmalıdır. Aksi durumda aday sınava katılmamış sayılacaktır.

6. Sözlü sınav sonrasında Uygulamalı Sınav yapılacak olup; Uygulamalı Sınav için yanınızda gerekli spor kıyafet ve spor ayakkabı bulundurmayı unutmayınız. (Kıyafet değişimi için giyinme odaları tahsis edilecektir.)

7. Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yapılacağı 19-20 Aralık tarihlerinde Emre Gönlüşen Spor Kompleksine Belediyemiz ana hizmet binası önünden saat 8:30’da araç kaldırılacaktır.

İlan olunur.